70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา

70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา

70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา

    ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ(70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 644 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-03 17:02:22