เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นักเรียนช่วยกันทำไร่ผักอย่างสนุกสนานในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
เขียนโดย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 215 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-31 20:42:57