ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รับการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล โดยคณะกรรมการ และท่านคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร เขต ๘ เมื่่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙เขียนโดย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 347 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-30 10:07:25