นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  เข้ารับการติดตามนิเทศโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.๘ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙  โดยการนำเสนอการเรียนการสอนวิชาการทอผ้า และนำสู่การประกอบธุรกิจ โดยนัุกเรียนได้นำเสนอผลงานอาชีพดังกล่าว 
เขียนโดย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 263 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-30 09:54:18