กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรง้เรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โดยมีนางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 439 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-29 21:43:30