กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆและการแส่ดงของนักเรียน 

ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่้นดงรังวิทยาคาร
เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 601 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-29 21:37:00