กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย บริเวณลานหน้าอาคาร ๑ มีทั้งกิจกรรมการตอบปัญหารวมทั้งโรงเรียนการแสดงรำ การแสดงละคร ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 664 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-29 16:39:07