เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย
เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย
เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย

โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมเชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น คณะครูได้แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย และมีการประกวดร้องเพลง ประกวดการแต่งกายนางยักษ์อีกด้วย 
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 312 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-29 16:00:07