เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย

เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย

เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย

โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมเชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น คณะครูได้แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย และมีการประกวดร้องเพลง ประกวดการแต่งกายนางยักษ์อีกด้วย เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 541 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-29 16:00:07