ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี ได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างความตระหนัก สนใจ ให้ความสำคัญและความร่วมมือต่อการดำเนินการในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน  โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านพลังงาน  ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย  รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม
เขียนโดย โรงเรียนท่ามะขามวิทยา เปิดอ่าน 1,504 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-13 13:17:09