คุณครูณฏฐพน รุจยากรกุล ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง

คุณครูณฏฐพน รุจยากรกุล ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง

คุณครูณฏฐพน รุจยากรกุล ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 คุณครูณฏฐพน รุจยากรกุล ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง เนื่องในโอการย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 686 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-13 12:06:54