ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด

ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด

ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด

และแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความสำเร็จอีกหนึ่งค่ายสำหรับปี นี้ ด้วยความร่วมมือ ความแรง ร่วมใจของสมาชิกชมรม To Be Number One ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ฝ่ายที่ให้การสนับสนุน คณะวิทยากร คณะพี่เลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนแม่ครัวคนทำอาหาร ขอบคุณจากใจจริง
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 512 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-26 22:33:04