อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะครูได้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี i Pad

โดยมีคณะวิทยากรจากทีมงานบริษัท Apple ได้ร่วมให้ความรู้

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 506 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-26 15:27:48