กิจกรรมแห่เทียนพรรษา รงณรงค์ออกเสียงประชามติและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา รงณรงค์ออกเสียงประชามติและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา รงณรงค์ออกเสียงประชามติและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเดินรงณรงค์ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะและถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดห้วยเจริญผล
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 573 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-25 13:27:19