พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนได้ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 458 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-25 13:09:47