เลี้ยงส่งครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ย้ายไปรับราชการที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

เลี้ยงส่งครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ย้ายไปรับราชการที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

เลี้ยงส่งครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล  ย้ายไปรับราชการที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เลี้ยงส่งครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล  ย้ายไปรับราชการที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า โดยมีผู้บริหาร คณะครู คนงาน ภารโรง นักศึกษาฝึกสอย เข้าร่วมงานเลี้ยงโดยพร้อมเพรียงกัน
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 649 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-13 12:02:41