ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล ได้ย้าย ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 593 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-21 15:56:43