โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมทายาท"

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมทายาท"

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับวัดหนองโพ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมทายาท" ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหนองโพ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 698 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-13 11:58:28