กิจกรรมส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยประธานในพิธีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธานในพิธีเปิด

 
 เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 371 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-14 19:37:37