อบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย

อบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย

อบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย ประจำปี 2559 โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 589 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-13 08:41:39