ยุวชนประกันภัย โรงเรียนประชามงคล

ยุวชนประกันภัย โรงเรียนประชามงคล

ยุวชนประกันภัย โรงเรียนประชามงคล

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมยุวชนประกันภัยขึ้น โดยท่านรองผู้อำนวยการนายยงยุทธ สงพะโยมได้กล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรมยุวชนประกันภัย กิจกรรมยุวชนประกันภัยจัดขึ้นโดยหมวดสังคมศึกษา โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน ในเรื่องของ การประกันอุบัติเหตุ และมีการแจกใบคำถามร่วมกิจกรรม ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมและสนใจมากขึ้นโดยมีการจับรางวัล สำหรับคนที่ได้รางวัลนั้น ต้องตอบคำถามได้ถูกต้อง ครบทุกข้อ จึงจะมีสิทธิรับของรางวัล เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและสนุกสนานควบคู่ไปกับการได้รับความรู้เรื่องการประกันอุบัติเหตุมากขึ้นอีกด้วย
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 688 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-11 11:35:34