มอบเกียรติบัตรนักเรียนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มอบเกียรติบัตรนักเรียนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มอบเกียรติบัตรนักเรียนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบให้ นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมอบให้กับนักเรียน 3 ลำดับแรกของห้องเรียน 
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 435 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-11 13:32:47