โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายนิเวศน์    เขียววิชัย นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอเลาขวัญ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อให้กับนักเรียน ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 




เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 489 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-11 13:19:58