เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านสานฝัน สู่พยาบาลกองทัพบก"

เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านสานฝัน สู่พยาบาลกองทัพบก"

เข้าร่วมกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นักเรียน ครู เข้าร่วมงาน "เปิดบ้านสานฝัน สู่พยาบาลกองทัพบก " เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนร่วมถึงการศึกษาต่อ
 
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.dtk.ac.thเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 651 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-06 18:53:48