ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

คณะผู้บริหาร และครู ส่งครูสุพิชญา บุญพบ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.dtk.ac.thเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 703 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-06 16:24:04