การประเมินติดตามผลการตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

การประเมินติดตามผลการตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

การประเมินติดตามผลการตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิดชอบงานพยาบาลโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเข้ารับการประเมินติดตามผลการตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและเจ้าหน้าที่ อสม. จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 364 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-06 10:29:38