โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยและโทษภัยจากการแข่งรถในทางสาธารณะ

โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยและโทษภัยจากการแข่งรถในทางสาธารณะ

โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยและโทษภัยจากการแข่งรถในทางสาธารณะ

โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยและโทษภัยจากการแข่งรถในทางสาธารณะ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 327 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-05 16:19:08