กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวในโครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง ประจำปีการศึกษา 2559  
โดยมีนางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 449 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-05 10:15:53