การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผู้ดูแลห้องสมุด,งานอาเซียนศึกษา,งานแนะแนว,ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการมานิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 390 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-04 19:13:53