กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนาม

และกล่าวคำปฏิญาณวันสถาปนาลูกเสือไทย
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 523 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-04 14:09:01