โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส

   นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส ซึ่งจัดโดยกลุ่มสภานักเรียนอำเภอบ่อพลอย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 574 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-04 10:02:50