พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

   1 กรกฎาคม 2559 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559 โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ได้นำกองลูกเสือแนะเนตรนารีเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาโรงเรียนฯ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริงเขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 414 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-04 09:56:59