ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เปิดหลักสูตรทวิศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงหลักสูตรและการเทียบโอนรายวิชาให้กับผู้เรียน เมื่อเรียนจบการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในระดับสายสามัญ และสายอาชีพ
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 728 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-25 08:48:13