ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

คณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยมีนายจรัญ  สุขเสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมพาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียน
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 584 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-10 17:37:47