วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

ผู้กำกับและลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนเรียนเทพมงคลรังษี เข้าร่วมในพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 503 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-01 11:13:30