ต้อนรับคุณครูต่างชาติ โครงการ Volunteer2015

ต้อนรับคุณครูต่างชาติ โครงการ Volunteer2015

ต้อนรับคุณครูต่างชาติ โครงการ Volunteer2015

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนให้การต้อนรับคุณครูต่างชาติจากประเทศอังกฤษ คือ Gabriella Tearall  &์Naomi Hancock โดยคุณครูทั้งสอง ทำการสอนในทุกห้องเรียน ในรายวิชาฝึกทักษะการอ่าน ทักษะการพูดออกเสียง โดยคุณครูต่างชาติจะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 997 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-09 23:39:44