อบรมบอลลูนอากาศร้อน

อบรมบอลลูนอากาศร้อน

อบรมบอลลูนอากาศร้อน

จัดกิจกรรมการทำบอลลูนอากาศร้อนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 421 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-27 16:32:55