รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมี โดยมีการประเมินจากตัวชี้วัด ตามมาตรฐาน ของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตามดูแลและส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัดเขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 659 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-09 20:53:15