กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมี นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) นำอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และได้มีการนำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับความสนใจจากชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดขึ้นเป็น ประจำทุกปี

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.ppschool.ac.th
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 552 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-24 21:05:32