กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยกระเจานักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 424 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-24 11:36:01