กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ่อพลอยร่วมกับอำเภอบ่อพอย เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการนำของ ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 724 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-24 11:12:37