รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

    โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  วันที่ 26  มิถุนายน  2559  เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชน
เขียนโดย โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน 1,310 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-24 10:53:54