พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยประธานในพิธี
นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 363 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-23 16:04:29