โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ วัดหนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 430 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-23 14:33:57