งานเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน บรรเลงโดยวงจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ ถนนคนเดิน ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

งานเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน บรรเลงโดยวงจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ ถนนคนเดิน ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

งานเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน บรรเลงโดยวงจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ ถนนคนเดิน ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

งานเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน บรรเลงโดยวงจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลและผู้ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุดา พืชชนะและคณะ ณ ถนนคนเดิน ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สนับสนุนโดยศูนย์สังคีตศิลป์ - ธนาคารกรุงเทพ
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 559 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-12 19:03:23