การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ได้มีการประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนชั้น 2-3 และ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 
เขียนโดย โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 128 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-12 13:47:52