งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และมีนักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งที่วัดหนองผักแว่น เเละยังเข้าร่วมโครงการ "ร่มไม้ของพ่อ" เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกบริเวณสระเก็บน้ำพุหวาย โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 334 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-10 14:54:53