พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา คณะครูและนักเรียนได้ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 367 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-10 12:06:45