การแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การแข่งขันกีฬา

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และ สพม.๘ จัดการแข่งขันกีฬา  "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการป้องกัน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอบางแพเป็นประธานในพิธีเปิด
เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 590 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-10 11:07:44