โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา

นักเรียนแกนนำระดับชั้นม.4 และ ม.5 เข้าร่วมการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจ.กาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 544 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-08 09:59:53