พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

-มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ครบ 25 ปี

-มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีวันลา

-มูลนิธิ ฟ้า ว่องกุศลกิจ  มอบทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 25,000 บาท จำนวน 4 ทุน

-มอบทุนการศึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500 บาท

-มอบทุนการศึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,000 บาท
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 510 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-09 16:20:36